+421 52 44 22 454    marketing@kupelens.sk
Vyberte jazyk: 

Kúpeľná liečba

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Základnou podmienkou sú záznamy v zdravotnej dokumentácii o ochorení, pre ktoré chcete absolvovať kúpeľnú liečbu u nás (indikácie). V našich Kúpeľoch Nový Smokovec liečime netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, duševné choroby a choroby z povolania.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Tlačivo na kúpeľnú starostlivosť môže vypísať už i všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára – špecialistu. Všeobecný lekár potom na základe takéhoto odporúčania vyhotoví návrh na kúpeľnú liečbu. Pri každej diagnóze v indikačnom zozname je uvedený i príslušný lekár špecialista, ktorý môže návrh vypísať sám, taktiež.

Sú potrebné vyšetrenia?

Všetky klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré treba povinne uviesť pre dané ochorenie v návrhu kúpeľnej liečby,n esmú byť staršie ako tri mesiace . V prípade, že máte viac ako 70 rokov, musíte mať okrem toho v návrhu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia (resp. kardiológa).

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu doručíte (poštou alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár poisťovne, ktorý schvaľuje opodstatnenosť Vašej kúpeľnej liečby, nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, resp. návrh s odôvodnením úplne zamietne. Správne vypísaný návrh je zdravotná poisťovňa povinná schváliť.

Ako postupovať po schválení zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa Vám listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, kde môžete Vašu liečbu absolvovať (v zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah a zároveň tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením). Ak si vyberiete naše kúpele, konkrétny termín Vášho nástupu Vám listom oznámi prijímacia kancelária. Nástupný termín je zaväzný a ste povinný ho dodržať. Poplatok za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu, napr.: orientácia izby, konkrétna izba, zmena izby z Vášho podnetu, bude spoplatnená jednorázovým poplatkom 50€.

Aké sú platby pri kúpeľnej liečbe?

Pri dohodnutí termínu nástupu si zároveň dohodnete i štandard izby, aký Vám vyhovuje najviac a od ktorého bude záležať i Váš doplatok.
Ten sa pohybuje od 5 € / deň – ubytovanie a stravovanie. V skupine A pacient platíte poplatok 1,66 € denne ( prvý a posledný deň liečby sa počíta ako jeden deň ), oslobodení od poplatku sú nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov, ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi ( potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu ). Oslobodenie od úhrady poplatku neplatí v skupine B. O konkrétnych doplatkoch v našich Kúpeľoch – i podľa zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený – Vás rada bude informovať na prijímacia kancelária 052 / 4422 456 alebo 0918 111 901.

Za čo sa ešte platí pri pobyte v kúpeľoch?

Podľa zákona o miestnych poplatkoch majú obce právo vyberať tzv. daň z ubytovania. V minulosti tento poplatok v kúpeľoch pacienti poznali pod názvom kúpeľný poplatok. Jeho výšku stanovujú obce záväzným nariadením. Vo Vysokých Tatrách je to 1€ / deň. Oslobodení od tohto poplatku sú občania do 18 rokov a ZŤP.

Ako často je možné absolvovať kúpeľnú liečbu?

V zásade platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu jedenkrát. Výnimky sú uvedené v indikačnom zozname niektorých diagnóz.

© Všetky práva vyhradené pre Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Vitajte | Kontakt | Created by MANETI