+421 52 44 22 454    marketing@kupelens.sk
Vyberte jazyk: 

Kúpeľná liečba zdravotnej poisťovne

Kúpeľná liečba na 22 dní.

Kúpeľná liečba na základe rozhodnutia lekára hradená plne alebo čiastočne z prostriedkov zdravotných poisťovní je rozdelená podľa závažnosti ochorení na dve skupiny „A“ a „B“.

Skupina „A“

V skupine A liečime poistencov zdravotných poisťovní so závažnými ochoreniami, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza liečbu, ubytovanie aj stravu.

Skupina „B“

V tejto skupine sú zaradení poistenci zdravotných poisťovní s menej závažnými ochoreniami, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza liečbu. Ubytovanie a stravu si poistenec platí sám. Kúpeľnú liečbu u nás poskytujeme poistencom všetkých slovenských zdravotných poisťovní a zmluvných českých poisťovní. Liečebný pobyt štandardne trvá 22 dní.

Viac informácií ohľadne kúpeľnej liečby Vám poskytneme v prijímacej kancelárii – 052/44 22 456.


NEW

Pre viac informácií volajte prijímaciu kanceláriu: p. Bc. Lucia Spišiaková, 0918 111 091 alebo si rezervujte online.

Online rezervácia

© Všetky práva vyhradené pre Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Vitajte | Kontakt | Created by MANETI